Chính sách lương thưởng

Lương

Không giới hạn

Thưởng

Không giới hạn

Phụ cấp

Đi lại, ăn trưa

Phúc lợi

Bảo hiểm, chiết khấu mua hàng