DƯỢC PHẨM BÌNH PHÚ GIAO LƯU THƯƠNG MẠI VỚI NHÀ CUNG CẤP NGA

Nhằm tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tăng cường quan hệ thương mại với thị trường Liên bang Nga, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI HCM, Trung tâm Xuất khẩu Moscow và Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp “Business Geometry” đã kết hợp tổ chức nên chương trình “GIAO LƯU THƯƠNG MẠI VỚI NHÀ CUNG CẤP NGA”
🖲Đia điểm: Thành phố Moscow, Liên bang Nga
🕐Thời gian diễn ra: từ ngày 22/5/2023 đến ngày 27/5/2023
  
Tham gia Đoàn, Bình Phú đã được gặp gỡ trực tiếp với nhiều doanh nghiệp của Liên bang Nga hoạt động trong các lĩnh vực: thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm,…… Đây là cơ hội để Bình Phú và các doanh nghiệp cập nhật thông tin thị trường và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới trong thị trường quốc tế.