ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BÌNH PHÚ PHARMA

Bình Phú xác định phát triển bền vững chính là mục tiêu luôn bám sát trong suốt quá trình kinh doanh. Chiến lược phát triển sẽ hướng đến 3 mũi nhọn.

Thứ Nhất

Phát triển sản phẩm, dịch vụ để tối ưu các trải nghiệm cho người tiêu dùng, tiếp tục củng cố vị thế hiện tại. Đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới. Song song đó hướng đến phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện. Đặt sức khỏe của cộng đồng là tâm điểm trong việc phát triển chiến lược tiếp cận và phân phối đa kênh.

Thứ Hai

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào nhà máy và quá trình nghiên cứu. Nâng cao hiệu quả khai thác và đa dạng sinh học của các loại hình trồng trọt, khai thác…Thực hành theo các tiêu chuẩn quốc tế. Sử dụng nhiều hơn các năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ tài nguyên nước và đất.

Thứ Ba

Khởi tạo cơ hội kinh doanh mới thông qua chiến lược mở rộng thị trường, liên doanh, đầu tư cho các dự án ngoài nước…, củng cố các thị trường xuất khẩu truyền thống. Đồng thời tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng đến đổi mới và sáng tạo, xây dựng môi trường làm việc thu hút nhân tài.

Bạn cần tìm Nhà thuốc gần nhất có sản phẩm của Dược Bình Phú?