Introduction

HomepageAbout usIntroduction

Bình Phú Pharma

Bình Phú Pharma với phương châm: “Hạnh phúc khi được chia sẻ” luôn mang đến những giá trị thực, vì sứ mệnh nâng cao sức khỏe cộng đồng trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

Tháng 03/2010, Công Ty TNHH TM – DV Dược Phẩm Bình Phú
chính thức được thành lập. Trải qua một thập kỷ hình thành và phát triển, đến nay Dược Phẩm Bình Phú (BP PHARMA) đã có những bước phát triển bền vững. Và dần khẳng định uy tín của mình trong lĩnh vực Chăm sóc & Bảo vệ sức khỏe.

Hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực phân phối thuốc sỉ, thương mại xuất – nhập khẩu thuốc & thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị y tế,…

Lộ trình phát triển

Chính thức đi vào hoạt động và triển khai kênh OTC trong địa bàn tỉnh Bình Phước.

2010

Chính thức đi vào hoạt động và triển khai kênh OTC trong địa bàn tỉnh Bình Phước.

Mở rộng và phát triển thêm kênh ETC cho hệ thống bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


2011

Mở rộng và phát triển thêm kênh ETC cho hệ thống bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


Phát triển hệ thống phân phối 2 kênh OTC + ETC trên toàn quốc

2012

Phát triển hệ thống phân phối 2 kênh OTC + ETC trên toàn quốc

Thực hiện xuất khẩu sang thị trường Cambodia – Laos.

2015

Thực hiện xuất khẩu sang thị trường Cambodia – Laos.

Tiếp tục đầu tư và mở rộng thị trường ra 50 tỉnh thành trên toàn quốc và quốc tế.

Hiện nay

Tiếp tục đầu tư và mở rộng thị trường ra 50 tỉnh thành trên toàn quốc và quốc tế.