Trách nhiệm xã hội và môi trường

Môi trường bao gồm toàn bộ lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và cung cấp tài nguyên thiên nhiên cho sự tồn tại của con người. Do tầm quan trọng của nó, Dược phẩm Bình Phú không ngừng quan tâm đến môi trường và khuyến khích tình yêu thiên nhiên trong đội ngũ nhân viên.

Không chỉ cung cấp màu xanh lá cây, mà còn mang lại nhiệt huyết và năng lượng lớn hơn cho mọi người. Dược phẩm Bình Phú đang nỗ lực thực hiện nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.